GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

GİZLİLİK ŞARTLARI
Sembol Giyim San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilen “www.sembolgiyim.com”
adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) herhangi bir şekilde ziyaret eden ve/veya
kullanan kişilere (“Kullanıcı”) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim,
yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. İnternet Sitesi ile toplanan bu veriler; kampanya
çalışmaları veya Kullanıcı’nın hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi
için İnternet Sitesi bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; İnternet Sitesi
üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
Şirket, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, Kullanıcılar’ın bilgisi veya aksi yönde bir
talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle
ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, İnternet Sitesi reklamlarını internet üzerindeki yayıncı
sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ne
geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize
etmek ve yayınlamak üzere İnternet Sitesi tarafından ve Google dahil üçüncü taraf
sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üçüncü taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.
Kişisel Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki
emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda
resmi makamlara açıklanacaktır.
Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesi ve/veya Mobil
Uygulama’dan alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla
hiçbir şekilde İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama veya hizmet veren üçüncü şirketlerin
sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ve
Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz
arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Şartları’nı onaylayarak, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait
olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her
türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için Şirket’in iştiraki olan diğer tüzel
kişiler ile de paylaşılabileceğine onay vermektedir.
İnternet Sitesi üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “Kampanya
duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak, veya site
üzerinden “Hesabım” bölümünde bulunan “Üyelik Bilgileri Güncelleme” alanında “Reklam ve
duyuru e-postalarını almak istiyorum” seçeneğini boş bırakarak e-posta gönderim listesinden
her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Şirket tarafından 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere
“www.sembolgiyim.com.tr”de yer alan Sembol Giyim Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi
Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan
amaçlarla Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak
işlenebilecektir:
 Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 Şirketin Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
 Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların
iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 Şirket tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi
ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
güvenliğinin temin edilmesi,
 Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
 Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili
müşterilerimiz ile iletişime geçilmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi,
 Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlenmesi,
 Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri
tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine
bilgi verilebilmesi,
 Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını
dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi
verilebilmesi, kampanyaların aktarılması,

 Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan
müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve
reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla
elektronik ortamda ve/ veya fiziki ortamda anketler düzenlenebilmesi,
Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri
sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirilebilmesi,
 Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerin değerlendirilebilmesi,
Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve yürürlükteki mevzuattan doğan
haklarımızın kullanılabilmesi.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi
geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın
ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi
kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı
değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.
Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?
Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ
sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının
başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri
    geliştirmek,
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan
    özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirket’in hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer
formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Sitemizi ziyaret etmenizle
kullandığımız çerezler cihazınızda site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin
sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil
çerezlerdir.
Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de
sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler
yaratmaktadır.

Üçüncü taraf çerezler reklam ve yeniden hedefleme için “ www.sembolgiyim.com “ web
sitesi çerezleri ayrıca; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya web
sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü
reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir.
Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya ve
web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki
ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi
amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:
No Çerez Türü Kullanım
Amaçları

1. Oturum Oturum çerezleri, İnternet Sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan
çerezler olup internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini korurlar. Çerezleri

2. Kalıcı Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son
kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir. Çerezler

3. Zorunlu İnternet Sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, özelliklerinden ve
sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan
çerezlerdir.

Çerezler

Sitemizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet
deneyimi sunmayı amaçlamaktayız. Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirketimiz arasında
KVK mevzuatı uyarınca KVK Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketimiz
adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.
Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Sitemiz tarafından oluşturulan çerezler Sitemize erişim için kullandığınız internet sitesi
tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece
çerezi oluşturan alan adı “ www.sembolgiyim.com “ altında sunulan Sitemiz tarafından ve
aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.
Çerezlerin Kullanımı Veri Sahipleri Tarafından Engellenebilir mi?
Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına
sahipsiniz.
Adobe Analytics http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Verilerinizin Güvenliği Çerezler işbu İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası Metni’nde
belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler KVK mevzuatına uygun
olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından
KVK mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır.
İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın Yürürlüğü
İnternet Sitesi Gizlilik Çerez Politikası 10.02.2020 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli
maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir. Gizlilik
Çerez Politikası Şirket’in internet sitesinde “ www.sembolgiyim.com.tr ”yayımlanır ve kişisel
veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

SEMBOL GİYİM SANAYİİ A.Ş.

WhatsApp WhatsApp Sipariş Hattı